. post

Jeśli kobieta kończy miesiączkę w ciągu dnia w Ramadhân…

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: asz-Szarh al-Mumti´, 6/344

Jeśli kobieta kończy miesiączkę w ciągu dnia w Ramadhân, nie jest ona zobowiązana pościć resztę tego dnia.