١ ISLAM | praktyka

Przestrzeganie praw w kraju niemuzułmańskim

Ahmad Ibn Yahya an-Nadżmî
Źródło: [ www.Tarbiyyahbookstore.com ] / Q&A session with the shaykh, february 2006

Pytanie: Szeichu, żyjemy w Ameryce, jak więc rozumieć mamy hadith, „Muzułmanin, który umiera bez Bay’ah[1], umiera śmiercią Dżahiliyyah[2]„?

Odpowiedź: Hasbunullâhu wa ni’mal-Wakîl (Allâh nam wystarcza jako Opiekun). Jeśli chodzi o was wszystkich, którzy mieszkacie tam w kraju niewiernych, obowiązkiem waszym jest postępować zgodnie z prawem tego kraju. Ten, kto ma możliwość lepiej, aby wyemigrował do kraju Muzułmańskiego(Hidżrah). Ci zaś, którzy nie mogą wykonać Hidżry, powinni być posłuszni władcy danego kraju, nawet jeśli [władca ten] jest Kâfir (niewiernym), z wyjątkiem [posłuszeństwa w tym] co może prowadzić do nieposłuszeństwa względem Allâha.

[1] Złożenie przysięgi posłuszeństwa muzułmańskiemu władcy.

[2] Był to okres ignorancji przed islamem.