٦ QUR'AN | koran

Surah an-Naba, 78:1-40

Święty Koran | Surah an-Naba (Wieść)
Recytuje: Abdul-Rashid Ali, Qiraat as-Susi an Abi ‚Amru
Tłumaczenie znaczenia wg. Józefa Bielawskiego