· Szyizm, ٥ ​​​SIRAH | historia

Czy Muawiyah był muzułmaninem?

Mahmud ibn `Abd Allah al-Husayni al-Alusi al-Baghdadi
(zm. 1270H – rahimahullah)
źródło: Sabb-ul-‚Adhab, str. 436

To że al-Hasan zawarł pokój z Mu’awiyah i przekazał mu władzę, jest pierwszym dowodem na to że Mu’awiyah był muzułmaninem.