١ ISLAM | praktyka

Rządy Bractwa Muzułmańskiego

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14483 Data: 1434-07-01/2013-05-11 (streszczone tłumaczenie)   Pytanie: Co Szeich sądzi o rządach Bractwa Muzułmańskiego? Odpowiedź: Nie mieszamy się w Politykę. Nie ma w tym żadnych korzyści. Ja nie zajmuję się kwestiami politycznymi. Proszę Allaha by sprostował sytuację muzułmanów, by dał nam najlepszych władców, i ocalił nas od złych władców.

٢ IMAN | wiara

…najgorsi z nich otrzymują nad nimi władzę

Abû Nu’aym źródło: Hilyah Al-Awliyâ’, 5/50-51   Mansur Ibn Abil Aswad (rahimahullaah) powiedział: „Spytałem a-Amasza (rahimahullaah), co słyszał na temat wersetu {W ten sposób My dajemy władzę jednym niesprawiedliwym nad drugimi za to, co oni uczynili}. (Surah Al-An’aam, 6:129) Al-Amasz powiedział: „Gdy zepsucie szerzy się wśród ludzi, najgorsi z nich otrzymują nad nimi władzę.”

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Ludzie jednak sięgają po miecz, tak też mieczowi zostają poddani.

Ibn Abî Hâtim (zm. 327H – rahimahullah) źródło: At-Tafsîr, nr 8897 Al-Hasan al-Basri (rahimahullah) powiedział: „Gdyby tylko ludzie wzywali Allaha gdy poddani są próbie przez swych władców, to Allah uwolnił by ich od cierpienia. Ludzie jednak sięgają po miecz, tak też mieczowi zostają poddani. Nic dobrego nie przynieśli.” Następnie wyrecytował werset: {I daliśmy w dziedzictwo… Czytaj… Ludzie jednak sięgają po miecz, tak też mieczowi zostają poddani.

٣ IHSAN | doskonałość

Kochasz władzę?

Ibn `Abd al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi’ Bayân Al-‘ilm, 1/652 Fudayl ibn ‘Iyad [zm. 187H – rahimahullah] powiedział „Każdy kto kocha władzę jest zawistnym przestępcą, wyszykuje błędy u innych i nienawidzi by mówiono dobrze o innych.”

٢ IMAN | wiara

Imamat… Najważniejsza rzecz w Islamie?

Szeich Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî źródło: „Manhadż-ul-Anbiyâ” (eng. trans. str. 166-172, 180) Rabî´ bin Hâdî powiedział, „Sayyd Abu 'Ala al-Mawdûdî pisze, „Zaprawdę władza i przywództwo jest najważniejszą kwestią wśród ludzi, oraz podstawowym fundamentem. Nie jest to nowością naszych czasów, lecz jest to związane z ludzkim życiem. Jest to czymś, od czego ludzie są zależni od… Czytaj… Imamat… Najważniejsza rzecz w Islamie?

١ ISLAM | praktyka

Kiedy osoba ponosi karę, i kto wykonuje kary w Szariacie

Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadżdżâuî (zm. 968H) źródło: Zâd-ul-Mustaqni´ (4/299-230) Otrzymanie kary staje się obowiązkowe jeśli osoba jest: 1) Dojrzała płciowo. 2) W pełni zmysłów. 3) Praktykująca. 4) Świadoma zakazu który łamie. Karę wymierza władca lub jego przedstawiciel, i nie wykonuje się tego w meczecie. Objaśnienie Szeich Sâlih bin Fauzân al-Fauzân asz-Szarh al-Mukhtasar ´alâ Matn… Czytaj… Kiedy osoba ponosi karę, i kto wykonuje kary w Szariacie

٧ FATAWA | fatwy

Czy muzułmanie mogą głosować i brać udział w wyborach?

Sheikh Ahmed bin Yahya An Nadżmi Przekazał Mustafa George Ruwais, U.A.E, February 27, 2007 Pytanie: Szeichu, jaki jest werdykt prawny względem muzułmanów biorących udział w głosowaniu i w wyborach w USA, jeśli uznają że to przyniesie korzyści dla Islamu i Muzułmanów? Odpowiedź: System wyborów jest innowacją, i muzułmanom nie wolno brać udziału w wyborach razem z… Czytaj… Czy muzułmanie mogą głosować i brać udział w wyborach?