· Szyizm, ٢ IMAN | wiara

Niewiara ugrupowań które przypisują sobie Islam

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni źródło: Silsilat-ul-Huda wan-Nur, 446 Uważam, że nie wolno uznawać za niewierne (Takfir) całe ugrupowanie które przypisuje sobie Islam, tak jak Sziah, Zaydiyyah, Qadianiyyah (Ahmediyah) Baha’iyyah itp. Należy powiedzieć, że ten kto utrzymuje taką czy inną wiarę (która przeczy Islamowi), jest nie-wierny. Istnieją na przykład uczeni wśród Szyitów, którzy nie wierzą w to że… Czytaj… Niewiara ugrupowań które przypisują sobie Islam

· Szyizm

Biada tym którzy nienawidzą sahabah

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî źródło: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/504), Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001 Allâh (´azza wa dżall) powiedział (co znaczy): {A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirów i ansarów,  i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra – Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego.} (Surah at-Taubah, 9:100) Allâh Wzniosły Błgosławny poinformował nas, że… Czytaj… Biada tym którzy nienawidzą sahabah

· Szyizm, ٥ ​​​SIRAH | historia

As-San’ani był szyitą?

Imam adh-Dhahabi źródło: at-Tadhkirah 1/313 Uczeni krytykowali 'Abdur-Razzaq as-San’ani, mówiąc że był Szyitą. Nie był on jednak ekstremalny. Kochał 'Aliego, i nienawidził tych którzy przeiwko niemu walczyli. Powiedział: Przysięgam na Allaha, że nigdy nie uważałem że 'Ali jest lepszy niż Abu Bakr i 'Umar.