٢ IMAN | wiara

Myślisz jedynie o życiu doczesnym?

Abd ar-Rahman ibn Nasir as-Sa’di źródło: Taysir-ul-Karim, str. 378 Osoba której zależy jedynie na życiu doczesnym i jego urokom jest niewierna. Jeśli byłaby wierząca, to miała by w sobie choć odrobinę wiary która powstrzymuje ją od myślenia jedynie ożyciu doczesnym.

١ ISLAM | praktyka

Salafiyyah czy sekciarstwo?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Imâm As-Sam’ânî (zm. 562H – rahimahullâh) powiedział: „As-Salafi: jest to przypisanie się do Salaf i podążanie ich drogą, w tym co zostało od nich przekazane.” (al-lnsâb, 3/273) więcej