٣ IHSAN | doskonałość

Az-Zuhd i al-Wara’

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
źródło: Fadhl az-Zuhd fi-Dunyah, objaśnienie Riyadh-us-Salihin

Mówi się o Al-Wara’ (pobożność) i az-Zuhd (ascetyzm). Które z nich ma wyższy poziom, i jaka jest między nimi różnica?

Az-Zuhd jest bardziej doskonały niż al-Wara’, a różnica między nimi jest taka, że al-Wara’ to unikanie tego co szkodzi, az-Zuhd zaś to unikanie tego co nie przynosi korzyści.

Rzeczy podzielone są na trzy części:
1.to co szkodzi w Akhirah (życiu przyszłym/wiecznym)
2.to co przynosi korzyść
3.to co ani nie szkodzi, ani nie przynosi korzyści

Al-Wara’ to unikanie tego co szkodzi w Akhirah, czyli porzucenie tego co zakazane (haram).
Az-Zuhd to unikanie tego co nie przynosi korzyści w Akhirah. Tak więc to co nie przynosi korzyści, nie robisz tego, a to co korzystne robisz. To zaś co szkodzi to, tego i tak się unika. Tak więc az-Zuhd ma wyższy poziom niż al-Wara’.

Tak też każdy Zahid (ascetyk) ma w sobie al-Wara (pobożność), lecz nie każdy kto jest pobożny jest Zahid (ascetykiem).