Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

Tawakkul (ufność Bogu), Ruqyah i Omen…

Muhammad ibn Sâlih al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Szarh Riyadh-us-Sâlihîn, Rozdział 7, Hadith 74   Imam an-Nawawi napisał w Riyadh-us-Sâlihîn, Rozdział 7 Allah, Najwyższy, mówi (co znaczy): {A kiedy wierni zobaczyli frakcje, powiedzieli: „Oto co obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec. Prawdziwy jest Bóg i Jego Posłaniec!”. To pomnożyło jeszcze wiarę i całkowite poddanie [...]

Tagi: , , , , , , , ,

Im więcej nagromadzą w tym życiu, tym więcej stracą z życia przyszłego

Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Na Allaha! Nie boję się o wasze ubóstwo” co znaczy że nie obawiał się że staniemy się biedni, ponieważ świat zostanie przed nami otwarty, „lecz boję się, że zaczniecie żyć w przepychu tak jak nacje które was poprzedziły, przez co zaczniecie rywalizować ze sobą, tak jak i oni ze sobą rywalizowali, i zniszczy to was, tak jak i ich zniszczyło.” (Sahih al-Buchari i Sahih Muslim)

Tagi: , , , , , ,

Kiedy żebranie jest dozwolone?

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/57/536 Przekazał Qabisa ibn al-Muchariq, że był żyrantem pożyczki i poszedł do Proroka (pokój z nim) w poszukiwaniu pomocy w spłacie. Prorok (pokój z nim) powiedział: „Poczekaj, aż dostaniemy jałmużnę [spłynie zakat] i dam Ci z tego [potrzebną kwotę]” a później dodał: „Qabisa, żebranie [...]

Tagi: , , ,

Majątek, honor, żebractwo

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/60/557 Abu Kabsza Amr ibn Sad przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój z nim) powiedział: „Przysięgam na Allaha o trzech (sprawach), o których zaraz wam powiem. Dobrze je zapamiętajcie: 1. majątek nie maleje przez rozdawanie jałmużny (sadaqa), 2. Allah zwiększa honor człowieka, który znosi cierpliwie ucisk, 3. temu, kto [...]

Tagi: , , ,

Słyszymy i jesteśmy nieposłuszni?

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/17/168 Przekazał Abu Huraira, że kiedy objawiono Prorokowi (pokój z nim) {Do Boga należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! I czy wy ukazujecie to, co jest w waszych duszach, czy też ukrywacie, Bóg z tego zażąda od was rachunku. – Koran [...]

Tagi: , ,

Przewodnictwo i wiedza jest jak deszcz który pada na ziemię

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/16/162 Przekazał  Abu Musa, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Przewodnictwo i wiedzę, którą Allah dał mi można porównać do deszczu padającego na ziemię. Urodzajna część ziemi wchłania go i dzięki temu wzrasta trawa i zioła. Inna, lita część ziemi, zatrzymuje go i Allah [...]

Tagi: , ,

Aktem najwyższej dobroci jest dobre traktowanie osób które kocha ojciec

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/42/342 Przekazał Abdullah ibn Dinar, że Abdullah ibn Umar w drodze do Mekki spotkał Beduina, pozdrowił go, zaoferował by dosiadł osła, na którym sam jechał, i dał mu swój turban, który miał na głowie. Ibn Dinar powiedział do niego: „Beduin zadowoliłby się czymkolwiek, co byś mu dał [...]

Tagi: , , ,

Aniołowie zstępują na rozkaz Allaha

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: „Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/45/365 Przekazał Ibn Abbas, że Prorok (pokój z nim) powiedział Gabrielowi: „Co powstrzymuje cię od częstszego odwiedzania mnie?” i został objawiony werset: {My zstępujemy tylko na rozkaz Twego Pana. Do Niego należy to, co jest przed nami, to, co jest za nami, i [...]

Tagi: , , ,

Taubah – Skrucha (Sharh Riyadh-us-Salihin)

Jeśli człowiek odstąpi od złego uczynku, zostanie mu to zapisane jako dobry uczynek tylko, jeżeli odstąpi od złego uczynku lękając się Allâha. Jeśli zaś człowiek pragnie uczynić coś złego, lecz powstrzyma go przed tym coś zewnętrznego, to zostanie mu to spisane jako zły uczynek.

Tagi: ,

Hidżra – Emigracja (Sharh Riyadh-us-Salihin)

Hidżrą (emigracją) jest opuszczenie krajów innowierców i bałwochwalców, i osiedlenie się w krajach muzułmanów. Opuszczenie krajów muzułmanów i osiedlenie się wśród innowierców i bałwochwalców jest zakazane (harâm).

Tagi: , ,

Niyyah – Intencja (Sharh Riyadh-us-Salihin)

Czy wy ukrywacie to, co jest w waszych piersiach, czy wy to ujawniacie – wie o tym Bóg. On zna to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

Tagi: , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale