٣ IHSAN | doskonałość

Sall allahu 'alayhi wa sallam | صلى الله عليه وسلم

Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî
źródło: Szaraf Ashâb-il-Hadîth, str. 60

Imâm Muhammad bin Abî Sulaymân (rahimahullâh) powiedział:

„Przyśnił mi się mój ojciec i we śnie powiedziałem do niego: „Ojcze, jak Allâh cię osądził?” Odpowiedział: „Wybaczył mi.” Spytałem się: „Na jakiej podstawie?” Odpowiedział: „Ponieważ zawsze pisałem „sallâ Allâhu `alayhi ła sallam” dla Proroka przy każdym hadisie.””

I jest to zgodne z tym co Allâh objawił co znaczy:

{Zaprawdę, Allâh jest świadkiem każdej rzeczy! Zaprawdę, Allâh i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju!} (Surah al-Ahzâb, 33:56)

I Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

„Za każdym jak ktoś prosi [Allâha] o Salah dla mnie, Allâh zapisuje mu za to dziesięć dobrych uczynków.” (Hadith Sahih. Przekazał Ibn Hibbân w Sahîh (nr. 906, 3/187) z autorytetu Abu Hurayrah (radiallahu `anhu). Szeich al-Albâni uznał ten przekaz także jako Sahih w Silsilatul-Ahâdîth As-Sahîhah (nr. 3359, 7/1080))

Szeich Zakariyyâ Al-Ansârî, wspomniał że Imâm An-Nawawî przekazał iż wśród zaufanych uczonych istnieje zgoda, że nakazane zostało proszenie Allaha o salâh dla Wysłannika (sal allahu `alejhi ła sallam) zarówno w mowie jak i w piśmie. Dlatego też nie jest sunną używanie skrótów ani symboli w zamian. (Mu’dżam Al-Manâhî Al-Laf-thiyyah, str.188-189)

Tak więc drodzy muzułmanie, nie zaniedbujcie Sunny, i nie piszcie skrótów takich jak SAW, czy SAWS porzucając to wielkie błogosławieństwo.

 

Prorok sall allahu alayhi wa sallam powiedział „Amin” gdy Dżibril prosił Allaha słowami:

„Niech Allah odrzuci tych, którzy słyszą twe imię i nie proszą o Salah dla ciebie.”

(Z autorytetu Dżabira bin Samury, przekazał At-Tabarani w Al-Mu’dżam Al-Kabir. Al-Albani potwierdził przekaz jako Sahih w At-Targhib wat-Tarhib, nr. 1677, 2/298)