١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Imam Mâlik mówi: „Nie wiem.”

Ibn ‘Abd Al-Barr
(zm. 463H – rahimahullah)
Źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm,  2/115

´Abdur-Rahmân bin Mahdî (rahimahullâh) powiedział:

„Pewnego dnia byliśmy u (Imama) Mâlika, gdy przyszedł do niego pewien mężczyzna i powiedział: „Abû ´Abdillâh! Podróżowałem 6 miesięcy aby zadać ci różne pytania. Moi ludzie mnie wysłali na tą misję.” Mâlik powiedział: „Pytaj.” Spytał, na co Mâlik odpowiedział: „Nie wiem.” Mężczyzna ten zaniemówił, tak jakby przyjechał do człowieka który nic nie wie. Następnie powiedział: „Co mam powiedzieć moim ludziom jak do nich powrócę?” Mâlik odpowiedział: Powiedz im, że Mâlik mówi: „Nie wiem.”