. Charydżyci, ٢ IMAN | wiara

Salaf na temat wiary (Iman)

Imâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H – rahimahullah) źródłó: ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, rozdział 13 92. Madhab (skzoła prawna) Ahl-ul-Hadîth to uznanie że Îmân (wiara) składa się z mowy, czynów oraz tego o czym serce jest przekonane. Wzrasta z dobrymi uczynkami, maleje z grzechami. 93. Muhammad bin ´Alî bin al-Hasan asz-Szaqîq powiedział, że spytał Abû ´Abdullâh… Czytaj… Salaf na temat wiary (Iman)

٤ BID'AH | innowacje

Dlaczego ludzie innowacji nienawidzą ludzi sunny?

Szeich Badi-ud-Dîn Shah ar-Râszidî as-Sindhi źródło: Khutubât Râszidiyyah, str.221 Ahmad bin Sinân al-Qattân (Szeich al-Buchariego, Muslima, Nisâ’îego, Abu Dawûda, ibn Mâdżah, ibn Khuzaimah, oraz Abu Hâtim i innych) powiedział, „Każdy innowator na tym świecie nienawidzi Ahl-ul-Hadîth (ludzi narracji), ponieważ gdy człowiek wprowadza innowacje, słodkość hadisów zostaje usunięta z jego serca.”