١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Inni cię naśladują? Ich dobro lub zło jest także twoim udziałem

Hadith   Yahya przekazał od Malika, że słyszał jak Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział, „Nie ma osoby która wzywa ku drodze prostej, by nie otrzymała ona takiej samej nagrody jak ci którzy za nią idą, a nie zmniejszy to ich nagrody. Nie ma też osoby, która wzywa ku zbłądzeniu, by nie otrzymała takiego… Czytaj… Inni cię naśladują? Ich dobro lub zło jest także twoim udziałem