· Riyad-us-Salihin

Aniołowie zstępują na rozkaz Allaha

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H) źródło: „Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/45/365 Przekazał Ibn Abbas, że Prorok (pokój z nim) powiedział Gabrielowi: „Co powstrzymuje cię od częstszego odwiedzania mnie?” i został objawiony werset: {My zstępujemy tylko na rozkaz Twego Pana. Do Niego należy to, co jest przed nami, to, co jest za nami, i… Czytaj… Aniołowie zstępują na rozkaz Allaha