٣ IHSAN | doskonałość

Salaam – pokój z tobą

Imâm Muhammad bin Hibbân al-Bustî (zm. 354H – rahimahullâh) źródło: Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, str. 74-75 Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) powiedział: „as-Salâm jest jedym z Imion Allâha które umieścił tu na ziemi. Tak więc przekazujcie sobie Salâm.” Zubayd al-Yâfî powiedział: „Najbardziej hojnym jest ten, który daje i nie oczekuje nic w zamian. Najbardziej wyrozumiałym… Czytaj… Salaam – pokój z tobą

١ ISLAM | praktyka

Hojność

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 77 Hojność, to podarowanie innej osobie czegoś co tobie samemu jest potrzebne, upewniając się że znajdzie się we właściwych rękach.