١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Trzy poziomy wiedzy

Szeich Bakr Abu Zayd źródło: Hilyaat Taalibul Ilm, str. 41 Wiedza ma trzy poziomy: 1) Ten kto osiągnie pierwszy jej poziom, staje się arogancki 2) Ten kto osiągnie jej drugi poziom, stanie się skromny 3) Ten kto osiągnie jej trzeci poziom, uświadomi sobie że nic nie wie

٣ IHSAN | doskonałość

Najgorsze czasy… Najgorsi ludzie…

Abû Bakr Al-Daynûrî źródło: Al-Mudżâlasah wa Dżawâhir Al-’Ilm` 4:338 Przekazane zostało, że Abû Hâzim Al-Aszdża’î* – rahimahullah – powiedział: Jeśli znajdziesz się w czasach gdy mowa (kalâm) uznawana jest za wiedzę (ilm), a wiedza (ilm) przyjmowana jako uczynki (’amal) [tzn. jeśli mówi się zamiast działać], to znajdujesz się w najgorszych czasach wśród najgorszych ludzi. *Abû Hâzim Salmân Al-Ashdża’î… Czytaj… Najgorsze czasy… Najgorsi ludzie…