٣ IHSAN | doskonałość

Biegniemy za chorobą

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 6/369 ‘Abdullah Ibn 'Aun (zm. 151H – rahimahullah) powiedział: Wspominać Allaha to lekarstwo, a wspominać ludzi to choroba. Adh-Dhahabi powiedział: Przysięgam na Allaha że to prawda. Dziwne że my i nasza ignorancja opuszczamy lekarstwo i biegniemy za chorobą.

٢ IMAN | wiara

Rozsądek i pragnienia

Ibn ul-Qaiyym źródło: '`Uddat as-sabirîn wa dhakhirat asz-Szakirîn’ Qatadah powiedział: „Allâh stworzył anioły [dając im] rozsądek lecz bez pragnień, zwierzęta [dając im] pragnienia lecz bez rozsądku, a ludzi [dając im] rozsądek i pragnienia.”