٣ IHSAN | doskonałość

Kawałek chleba

Ibn ul-Qaiyym źródło: `Uddat as-sabirîn wa dhakhirat asz-Szakirîn Ibn Abi’d-Dunyah przekazał, że `Aiszâh powiedziała, „Pewnego razu Prorok (sall allahu `alejhi ła sallam) wszedł do mnie [do domu] i zobaczył kawałek chleba na podłodze. Podniósł go, oczyścił i powiedział do mnie, '`Aiszo, szanuj błogosławieństwa Allâha, ponieważ gdy odejdą z domu, to mogą już nigdy nie powrócić.’”

١ ISLAM | praktyka

Wyrzucanie jedzenia

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: [ www.sahab.net ] Pytanie: Czy dozwolone wyrzucanie resztek jedzenia, z których już nie można skorzystać, takich jak kości do śmietnika? Odpowiedź: Jedzenie, które się zmarnowało, które nie będzie jedzone, można wyrzucić do śmieci. Jeśli zaś chodzi o jedzenie, które nadaje się do jedzenia, nawet przez zwierzęta, jeśli możliwe jest,… Czytaj… Wyrzucanie jedzenia