١ ISLAM | praktyka

Grzechy w Mekce

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 428, 429 Niektórzy Towarzysze Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) umyślnie nie mieszkali w obrębie Haram w Mekce, bojąc się grzechów które tam popełnią. Do nich należeli Ibn ´Abbâs i ´Abdullâh bin ´Amr. Mudżâhid (rahimahullâh) powiedział: „Grzechy (które człowiek popełnia) w Mekce, mnożone są… Czytaj… Grzechy w Mekce