٤ BID'AH | innowacje, ٥ ​​​SIRAH | historia

Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh, Raszid Rida

Szeich Muqbil bin Hâdî al-Wâdi’î (zm 1422H – rahimahullah) źródło: Qam’-ul-Mu’aanid wa Zajr-ul-Haaqid-il-Haasid, str. 331-333 [ http://www.al-athariyyah.com/media/pdf/manhaj/the_reality.pdf ] Dżamal-ud-Din al-Afghani i Muhammad 'Abduh al-Misri oraz Raszid Rida który ich naśladował, oni wszyscy zniszczyli podpory Islamu, jedną po drugiej. Jego (Dżamal-ud-Dina) student, Muhammad 'Abduh powiedział: Zaprawdę, hadisy o Dadżdżalu (antychryście) są jedynie symbolem i przesądem. I… Czytaj… Dżamal-ud-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh, Raszid Rida