٢ IMAN | wiara

Przeklinanie konkretnych osób

Imam Szams-ud-Din Ibn Muflih (zm. 763H) źródło: al-Adâb al-Shar’iyyah, 1/214, 303: Dozwolone jest przeklinanie (l’an) tych osób, co do których istnieją objawione teksty że osoby te są przeklęte (np. Abu Lahab, Faraon, Abu Dżahl), ale nie grzeszy ten który ich nie przeklina. Przeklinanie konkretnego niewiernego, lub grzesznika który nie został wymieniony po imieniu, ale istnieją… Czytaj… Przeklinanie konkretnych osób