٥ ​​​SIRAH | historia

Najpiękniejsza recytacja Koranu

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: at-Tadhkirah 1/82 Abu Musa al-Asz’ari najpiękniej recytował Qur’an. Abu Uthman an-Nahdi powiedział: nigdy nie słyszałem instrumentu który by brzmiał piękniej niż głos Abu Musy. Pragnęliśmy aby czytał Surę al-Baqarah w modlitwie.