٣ IHSAN | doskonałość

Ryczysz jak osioł?

Ibn Zayd źródło: Zâd al-Massir, 6/323   Jeżeli ryczenie (na innych) byłoby czymś dobrym, to Allah nie dał by tej cechy osłom {Niech kroki twoje będą skromne! Zniżaj swój głos! Zaprawdę, najprzykrzejszy głos to głos osłów!} (Surah Luqman, 31:19)