٣ IHSAN | doskonałość

Święta ziemia

Imam Adh-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ, 1/549 Abû Al-Dardâ` napisał kiedyś do Salmâna Al-Fârsî: Przyjedź do świętej ziemi. Na to Salmân mu odpisał, „Zaprawdę, ziemia nie czyni nikogo świętym, jedynie uczynki człowieka czynią go czystym.”