١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Ten kto zgrzeszył potajemnie…

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 5/75   Maymûn Ibn Mahrân rahimahullah powiedział: „Ten kto zgrzeszył potajemnie, niech odpokutuje potajemnie, ten zaś kto zgrzeszył publicznie, niech odpokutuje publicznie. Ludzie oskarżają i nie wybaczają, zaś Allah przebacza i nigdy nie oskarża.”