٢ IMAN | wiara

Słowo 'miejsce’ nie zostało wspomniane w odniesieniu do Allaha

’Abdul-Latif Âl asz-Szaykh (zm. 1339H – rahmahullah) źródło: źródło: ad-Durar as-Saniyyah,3/305 Słowo 'miejsce’ nie zostało wspomniane w odniesieniu do Allaha, ani w sposób potwierdzający ani w sposób negujący. Może mieć właściwe znaczenie jeśli chodzi o wzniosłość ( علو   [‘uluw]), i może mieć błędne znaczenie jeśli chodzi o miejsca otoczone.

٢ IMAN | wiara

Allah nie znajduje się w żadnym kierunku

Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdżî (zm. 1308 H – rahimahullah) źródło: Qatf-uth-Thamar fî ´Aqîdati Ahl-il-Athar, str. 51-52 Regułą w tej kwestii, to obowiązek potwierdzenia wszystkiego co zostało potwierdzone w Księdze Allaha oraz Sunnie Jego Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Przykładem tego jest Wzniosłość (‘uluw) naszego Pana, Wzniesienie się (al-Istiuâ) nad Tronem, oraz inne tym… Czytaj… Allah nie znajduje się w żadnym kierunku