٣ IHSAN | doskonałość

Jak zrozumieć to o czym nie na się wiedzy?

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr 25 Abbas bin Ahmad przekazał odnośnie Sury al-Ankabut, {A tych, którzy walczyli w naszej sprawie, My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. Zaprawdę, Bóg jest z czyniącymi dobro!} (29:69) Ci którzy postępują zgodnie z tym o czym mają wiedzę, to Allah poprowadzi pozwoli im zrozumieć… Czytaj… Jak zrozumieć to o czym nie na się wiedzy?