herezje

Szyickie herezje: Szyicki Mahdi, władca wszechświata

Autor: Ayatollah Muhammad Taqi Misbah Yazdi
źródło: http://www.al-islam.org/mot/law-quran-perspective.htm

W mniejszej okultacji, która zaczęła się w roku 260H (872AD) i skończyła w 329H (939AD), trwała około 70 lat, skryty Imam komunikował się z ludźmi poprzez swych zastępców. Druga, większa okultacja, która rozpoczęła się w 329H (939AD), i trwa tak długo jak Bóg zechce. Według Szyitów, Mahdi żyje ale jest skryty. Jest on axis mundi*, skrytym władcą wszechświata.

Autor: Seyyed Hossein Nasr
źródło:  http://www.al-islam.org.pl/sunnizm.htm

„Imam Muhammad al-Mahdi (ra), noszący przydomek Sahib az-Zaman, był ostatnim imamem szyickim. W momencie śmierci ojca zniknął na krótki czas. Od roku 260/873 do 329/940 miał czterech przedstawicieli (na’ibów), z którymi od czasu do czasu się widywał. Przy ich pomocy rządził społecznością szyicką. Ten okres nazywa się „małym zniknięciem” (al-ghajba as-sughra). Od tego jednak czasu zaczęło się duże zniknięcie (al-ghajba al-kubra), które nadal trwa. W okresie zniknięcia Mahdi (as) żyje, ale jest niewidoczny. Jest axis mundi, niewidocznym władcą wszechświata. […] Mahdi (as) jest wiecznie żywą istotą duchową, kierującą duchową ścieżką tych, którzy go o to proszą, a o pomoc proszą go wszyscy wierni w codziennych modlitwach. Kto jest duchowo przygotowany, ten pozostaje w wewnętrznym kontakcie z Mahdim (as).”

* Axis mundi (z łac., „oś kosmiczna”, „oś świata”) – idea środka świata, uważanego za stabilny element Wszechświata. Według wierzeń na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością. Stanowić miało miejsce najświętsze z najświętszych. W wielu kulturach stanowiło podstawową koncepcję kosmogonii, kreacji Kosmosu, biogenezy a nawet antropogenezy – zazwyczaj wierzono, że od Axis mundi rozpoczęło się stwarzanie świata.