· Szyizm

Szyici czy chrześcijanie?

Ahmad bin Taymiyyah
(zm. 728H – rahimahullah)
źródło: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (1/481-482)

Chrześcijanie twierdzą że Apostołowie Jezusa są lepsi niż Abraham, Mojżesz i wszyscy inni Prorocy i Wysłannicy. Twierdzą że Allâh rozmawiał z nimi bezpośrednio, ponieważ wierzą że Jezus jest Allahem oraz Jego Synem.

Râfidhah twierdzą że ich dwunastu imamów są lepsi niż pierwsi z towarzyszy Wysłannika, spośród emigrantów (muhadżirun z mekki) i pomocników (ansaar z medyny). Ci najbardziej ekstremalni z nich, twierdzą nawet że ich imamowie są lepsi niż prorocy, gdyż uznają że są boscy, tak samo jak chrześcijanie uznają Jezusa.

Chrześcijanie twierdzą że religią władają księża i kapłani. To co oni uznają za dozwolone, to jest dozwolone, a to co oni uznają za zakazane, to jest zakazane, i religią jest to co oni nakazują.

Râfidhah twierdzą że religią władają ich imamowie. To co oni uznają za dozwolone, to jest dozwolone, a to co oni uznają za zakazane, to jest zakazane, i religią jest to co oni nakazują.

Jeśli chodzi o ekstremalnych szyitów, takich jak Ismailici (Ismâ´îliyyah), którzy twierdzą że al-Hâkim i inni imamowie mają boskie cechy, mówią też, że (ich imam) Muhammad bin Ismâ´îl zniósł prawo Proroka Muhammada (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ludzie którzy w to wierzą, są gorszymy bałwochwalcami niż żydzi, chrześcijanie i poganie.