٧ FATAWA | fatwy

Czy muzułmanie mogą głosować i brać udział w wyborach?

Sheikh Ahmed bin Yahya An Nadżmi
Przekazał Mustafa George Ruwais, U.A.E, February 27, 2007

Pytanie: Szeichu, jaki jest werdykt prawny względem muzułmanów biorących udział w głosowaniu i w wyborach w USA, jeśli uznają że to przyniesie korzyści dla Islamu i Muzułmanów?

Odpowiedź: System wyborów jest innowacją, i muzułmanom nie wolno brać udziału w wyborach razem z niewiernymi.

Pytanie: Powód dla którego oni chcą brać udział w wyborach, jest taki, że jeśli będą głosować na konkretną osobę, nawet jeśli jest on niewiernym, to ta osoba da Muzułmanom ziemię na budowę meczetów i szkół.

Odpowiedź: Bracie mój. Czy dozwolone jest aby Muzułmanie wdawali się w innowacje, i współpracowali z niewiernymi, tylko dlatego aby zyskać coś co może mieć miejsce, a równie dobrze może nie mieć miejsca? Według mnie to jest nie właściwe.

Szeich Salih al-Fawzan
Al-Jarîdat ul-Jazîrah, Issue 11358, Ramadan 1424.

Jeśli chodzi o powszechne dziś na świecie wybory, to nie są one częścią Islamskiego ładu. Istnieje w nich chaos, osobiste aspiracje, chciwość i stronniczość. Jest to jedynie platforma dla targowania się i fałszywych roszczeń.

Warto także przytoczyć następujące hadisy z Sahih Muslim

Przekazane od Abu Musa:
Dwóch moich kuzynów i ja przyszliśmy do domu Wysłannika (sall allahu alayhi wa sallaam). Jeden z nich powiedział: Wysłanniku Allaha, uczyń z nas władców ziemi które Allaah ci powierzył. Drugi powiedział coś podobnego. Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: Nie dajemy tej pozycji nikomu, kto jej pragnie. (Księga 20, nr. 4489)

Z autorytetu 'Abd al-Rahman bin Samura:
Wysłannik Allaha (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział do mnie: 'Abd al-Rahman, nie proś o władzę, ponieważ jeśli będzie ci ona dana do pozostaniesz w niej osamotniony, a jeśli będzie ci dana gdy o nią nie prosisz, to znajdziesz w niej pomoc. (Księga 20, nr. 4487)