٧ FATAWA | fatwy

Czym jest Masoneria i jaki jest względem jej werdykt Islamski?

Komitet Fatw w Arabii Saudyjskiej
źródło: Fatâwa Al-Ladżnah Al-Dâimah, tom 2, fatwa 893
[www.alifta.com]

`Abdullah ibn Mani`, `Abdullah ibn Ghudayyan, `Abdul-Razzaq `Afify

Pytanie: Muzułmanin który był Masonem zmarł. Pochowany go zgodnie z Islamskim rytuałem pogrzebowym, po czym odbyto rytuały Masonerskie. Jaki jest werdykt względem zmarłego, oraz tych którzy wykonywali te obrządki i zezwolili na nie?

Czym jest Masoneria i jaki jest względem jej werdykt Islamski?

Odpowiedź: Masoneria to tajna polityczna organizacja, której celem jest zniesienie wszystkich religii oraz dobrych manier, i zamienić je ludzkimi prawami oraz systemem świeckim.

Wywołują niekończące się rewolucje, wymieniając jeden reżim na inny, pod pozorem niesienia wolności słowa, myśli i wiary. Dowodem tego są między innymi słowa jednego z nich, które wygłosił w 1865 roku na konferencji studenckiej w Liège. Liège jest zarazem jednym z centra masonerii.

Powiedział on,

„Człowiek musi dominować nad Bogiem, i wypowiedzieć Bogu wojnę. Powinien zniszczyć niebiosa i rozedrzeć je jak kartkę papieru.”

Co więcej, w „Masonic Grand Lodge” (1922/ str. 98), czytamy,

„Wzmocnimy wolność sumienia każdą siłą, i wymówimy wojnę prawdziwemu wrogowi człowieka jakim jest religia.”

Mówią także, „Masoneria uznaje ludzką duszę jako obiekt czci.” W „Minutes of the World Masonic Conference”, 1903 A.D., str. 102 czytamy, „Nie wystarcza abyśmy zapanowali nad ludźmi religijnymi oraz ich miejscami czci. Naszym celem jest całkowite unicestwienie ich.”

Mówią także, „Masoneria zastąpi religię, a nasze loże zastąpią miejsca czci…”.

Istnieją także inne cytaty które ujawniają ich bezkompromisową nienawiść i wrogość do wszystkich religii.

Masoneria jest jedną z najstarszych tajnych organizacji która nadal istnieje. Ich pochodzenie, łącznie z jej członkami jest jednak dla wielu nieznane. Przywódcy tej organizacji skrupulatnie knują tajne spiski, i bardzo starannie je kryją.

Dlatego też większość planów przekazywana jest werbalnie, nie zostawiając pisemnych dokumentów. Fundamenty masonerii oparte są o teorie z wielu źródeł, większości żydowskich. Jest to poparte faktem, że nauki i idee żydowskie były fundamentem powstania Wielkiej Loży w 1717 A.D. łącznie z symboliką i zasadami.

Masoni nadal czczą Hirama oraz świątynię którą wybudował, według której projektowane są obecne loże masońskie. Najwyżsi przywódcy masonerii są żydami, i stanowią oni fundament tejże organizacji. Reprezentują także przeróżne żydowskie organizacje w lożach masońskich. Dzięki nim, masoneria się rozrasta i współpracuje na całym świecie. Elita żydowska prowadzi tajne komórki i kieruje nimi. Jest to poparte sprawozdaniem w „Masonic Acacia Magazine” (1908, wydanie. 66) w którym to dowiadujemy się, że nie ma loży masońskiej w której by nie było żydów.

Jednak wszyscy żydzi nie postępują według tej samej metodologii, mają jedynie te same zasady którymi się kierują. To samo dotyczy masonów. Dlatego też Żydowskie synagogi są poprzednikami (loży), i dlatego też tak wiele żydów jest członkami masonerii.

Dokumenty masońskie świadczą także, „Żydzi pewni są, że najlepszym sposobem zniszczenia innych wyznań jest Masoneria.”

Historia masonerii jest także podobna do historii żydowskiej w kwestiach wiary. Mają wspólny symbol, sześcioramienną gwiazdę Dawida. Zarówno żydzi jak i masoni uznają siebie za duchowych synów tych którzy budowali Świątynię Salomona.

[…]

Czytamy także w ich „Protocols of the Elders of Zion”,

„Skupimy te komórki pod jedną władzą, znaną wyłącznie nam samym. Władza ta będzie się składała z naszych uczonych, a komórki te będą miały przywódców tak aby prawdziwe miejsce naszej władzy było skryte.

Jedynie władza będzie miała prawo decydować o tym kto ma prawo mówić oraz rozporządzać plany. Większość tajnych planów politycznych znana jest tylko nam, i to my decydujemy kiedy je implementować.

Agenci tajnej policji będą członami tych komórek. Gdy na świecie będą wdrażane konspiracje, znaczy to, że nasi najbardziej oddani agenci będą stali na czele tych spisków, a my oczywiście jako jedyni będziemy nimi kierować. Tylko my wiemy jak nimi kierować, i tylko my znamy ostateczny cel każdej operacji. Goje zaś, są nieświadomi większości spraw związanych z masonerią, i nie są w stanie ujrzeć bezpośrednich wyników tego co robią.”

Mimo że wolno murarstwo może sprawiać wrażenie, że nawołuje do wolności wiary, tolerancji i reformy socjalnej, to w rzeczywistości jest to wezwanie do lekkich obyczajów, społecznego chaosu, zniszczenia więzów między nacjami, zniszczenia religii, morałów i szerzenia zła.

Dlatego też, Muzułmanin który wstępuje do Masonerii, znając ich prawdziwą naturę i sekrety, świadomie wykonując ich rytuały, Muzułmanin ten jest niewiernym (kafir) któremu nakazuje się okazać skruchę. Jeśli okaże skruchę, przyjmuje się ją od niego, jeśli nie, zostaje stracony jako niewierny. Jeśli umrze w tym stanie, umiera jako niewierny.

Ktokolwiek przyłącza się do Masonerii – nie wiedząc czym oni naprawdę są, nie znając ich spisków przeciwko Islamowi i Muzułmanom, nie wiedząc o szerzonym przez nich złu i spiskach które kierują przeciw każdemu kto działa by łączyć ludzi i pragnie zreformować narody – lecz przyłącza się do ich generalnej działalności która jawnie nie jest sprzeczna z Islamem, ten nie staje się niewiernym.

Jest on usprawiedliwiony, ponieważ kryją przed nim swe prawdziwe oblicze, a on nie podziela ich wiary i celów.

Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział, że czyny sądzone są według intencji, i każdy otrzyma to co zamierzał.  […]

Muzułmanin powinien przyjaźnić się z dobrymi ludźmi, z ludźmi którzy razem z nim współpracować będą w kwestiach religii oraz życia doczesnego. […]