٧ FATAWA | fatwy

Przeszczepy i transplantacje ludzkich organów

Szeich `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz
źródło: Fatwas on Medical Issues and Patients – Rulings on Death and Anatomy – the ruling on organs transplant after the clinical death of the person, Page 420

Muzułmanin ma być uszanowany żywy jak martwy. Zakazane jest go krzywdzić bądź zniekształcać, na przykład łamiąc jego kości.

Hadith który został przekazany mówi: „Łamanie kości martwego człowieka, to tak samo jak łamanie kości żywego człowieka.”

Hadith ten popiera [werdykt] zakazu okaleczania martwego dla korzyści żyjącego. Przykładem jest branie od martwego serca, nerki czy innych organów, a jest to bardziej poważne niż samo łamanie kości.

Niemniej jednak, uczeni mają różne opinie w kwestii donacji organów. Niektórzy uczeni uznają to za dozwolone jeśli przynosi korzyść osobie żyjącej, biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę osób z chorymi nerkami.

Jest to jednak sprawa wątpliwa. Biorąc pod uwagę wcześniej podany hadith, uważam że jest to zakazane, ponieważ w ten sposób znieważa się martwego, wyjmując jego organy.

Co więcej, spadkobiercy, którzy mają prawo do majątku zmarłego a nie do jego ciała, mogą popaść w pokusę pieniędzy w ten sposób znieważając świętość zmarłego. Niech Allah obdarzy nas powodzeniem.