٣ IHSAN | doskonałość

Allah jest dla ciebie taki…

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 80

Allah jest dla ciebie taki, jaki ty jesteś wobec Niego i Jego sług.