٣ IHSAN | doskonałość

Bój się Boga!

‚Abdullah Ibn Aun
(zm. 151H – rahimahullah)
źródło: al-Dżami’, str. 216

Nie ufaj temu że masz wiele dobrych uczynków, nie wiesz czy są przyjęte czy nie. Nie bądź pewny względem swych grzechów, nie wiesz czy zostały ci wybaczone czy nie.