٣ IHSAN | doskonałość

Ekstrawagancja, lekkomyślność i zawracanie głowy…

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Fawâid, 1:277

Mądry człowiek wie, że Szatan może go podejść na trzy sposoby.

Ekstrawagancja.
Gdy człowiek gromadzi więcej niż potrzebuje, wtenczas zbytek staje się udziałem szatana i otwiera mu drzwi do twego serca. Aby zapobiec temu, nie wolno zaspokajać wszystkich pragnień swej duszy, czy pragnie ona pożywienia, snu, przyjemności czy wygody. Gdy zamkniesz te drzwi, wróg nie będzie mógł nimi wejść.

Lekkomyślność.
Osoba która pamięta o Allahu, tkwi we wzmocnionej fortecy. Gdy zapomina o Allahu i staje się lekkomyślna i nieuważna, otwierając w ten sposób drzwi wrogowi, po czym trudno go będzie wydalić.

Trzecim sposobem, jest zawracanie sobie głowy nie swoimi sprawami, bądź wnikanie w kwestie które wykraczają poza nasze kompetencje.