. post, ٣ IHSAN | doskonałość

Jeśli twój post jest wadliwy

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
al-Lata’if, str. 232

Post większości ludzi jest wadliwy, a jałmużna kompensuje te wady.