٣ IHSAN | doskonałość

Nigdy nie przestańcie prosić Allaha o przebaczenie

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
źródło: al-Dżami’-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 205

Spytano al-Hasana „Czy nie wstyd przed Allahem, gdy człowiek grzeszy i prosi Go o przebaczenie, i ponownie grzeszy, i znów prosi Go o przebaczenie, i ponownie grzeszy…” Al-Hasan odpowiedział: Właśnie w ten sposób Diabeł chce was pokonać. Nigdy nie przestańcie prosić Allaha o przebaczenie.

{Powiedz: „O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!}
(Surah az-Zumar, 39:53)