· Prorok Muhammad

Prorok lubił perfumy

Przekazał Anas bin Malik
źródło: asz-Szama’il, 186

Prorok صلى الله عليه وسلم nie odmawiał gdy ktoś mu oferował perfumy.