٣ IHSAN | doskonałość

Szczerość bogobojnych

Szczerość Salaf
źródła: różne

Abû Al-‘Âliyah powiedział,
„Nauczyłem się pisać Qur`ân, a moja rodzina tego nie zauważyła, i ani kropli atremanetu nie widzieli na mych ubraniach.”(Abû Nu’aym, Hilyatu Al-Awliyâ`,tom 2 str 217)

Ibn Abî Laylâ
„Gdy modlił się [tahadżdżud (nocne modlitwy)], i ktoś wszedł do [niego do domu], to kładł się do łóżka [udając że śpi].” (Ibid. Vol. 4, str. 351)

Ayyûb Al-Sakhtiyânî
„Miał zwyczaj modlić się całą noc, i ukrywał to. Rano mówił głośnym głosem, tak jakby dopiero co się obdził.”(Al-Dhahabî, Siyar A’lâm Al-Nubalâ, tom. 6, str. 17)

Dâwûd bin Abî Hind
„Pościł przez czterdzieści lat, a jego rodzina o tym nie wiedziała. Brał ze sobą obiad jak wychodził z domu, i rozdawał jako jałmużnę na ulicy.” (Al-Dhahabî, Siyar A’lâm Al-Nubalâ, tom. 6, str. 378)