٣ IHSAN | doskonałość

…ten kto lekceważy siebie samego

Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi
(zm. 597H – rahimahullah)
źródło: al-Qussas, str. 121

‚Aun bin ‚Abdillah powiedział: Jedynie ten kto lekceważy siebie samego jest całkowicie zajęty wadami innych ludzi.