· Prorok Muhammad, ٣ IHSAN | doskonałość

Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych!

{A kiedy ciebie widzą, to naśmiewają się z ciebie: „Czy to ten, którego dał Bóg jako Posłańca?}
(al-Furqan, 25:41)

{Wyśmiewano już posłańców, którzy byli przed tobą; lecz Ja dałem pewną zwłokę tym, którzy nie uwierzyli. Potem pochwyciłem ich. A jakaż była Moja kara?!}
(ar-Ra’d, 13:32)

{Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych!}
(al-’Araf, 7:199)

{Znoś cierpliwie to, co oni mówią, i głoś chwałę twego Pana przed wschodem słońca i przed jego zachodem! I podczas nocy wysławiaj Go! I na krańcach dnia!}
(TaHa, 20:130)