٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza a dobre uczynki

Al-Khatib al-Baghdadi
(zm. 463H – rahimahullah)
Iqtida’ al-’ilm al-’amal

Ali bin Abi Talib (radiallahu 'anhu) powiedział:
Wiedza wzywa uczynki. Jeśli odpowiedzą (łączą się), a jeśli nie, (wiedza) odchodzi.
Nr 40

Abu Darda powiedział:
Allah nie daje swemu słudze wiedzy, nie żądając od niego rozliczenia w Dniu Ostatecznym w postaci (dobrych) uczynków.
Nr 42

Yunus bin Maysarah bin Halbas al-Dżilani powiedział:
Wiedza mówi, szukasz mnie Synu Adama, a znajdziesz mnie w dwóch zdaniach: „Dobre uczynki wykonuj według tego co wiesz.” „Unikaj zła o którym wiesz.”
nr 50