٣ IHSAN | doskonałość

Wiem że byłem nieposłuszny Bogu…

Imâm Ibn Kathîr
(zm. 774H – rahimahullâh)
źródło: al-Bidâyah wan-Nihâyah, 10/215

 

Al-Fudhail bin ‘Ayyâd powiedział:

Wiem że byłem nieposłuszny Bogu, gdy widzę (negatywne) zmiany w zachowaniu mojej żony wobec mnie, i złą atmosferę w domu.