٣ IHSAN | doskonałość

Zaproś swego sąsiada na obiad

Abu Hurayrah i Ibn `Umar przekazali, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

„Najlepszym uczynkiem jest abyś był radosny gdy odwiedzasz swego brata muzułmanina, lub abyś spłacił jego dług, lub abyś nakarmił go chlebem.” (Sahih: Zebrał Ibn Abî ad-Dunyâ w Qadâ al-Hauâ’idż, al-Bayhaqî oraz Ibn `Adî [al-Albâni, Sahih Dżamî as-Saghîr, 1096])

Suhayb przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

„Najlepszym z was jest ten kto zaprasza innych na posiłki oraz zwraca pozdrowienia pokoju (salâm).” (Sahih: Zebrał Ahmad i al-Hâkim, [al-Albâni, Sahih Dżamî as-Saghîr, 3318])

Dżâbir przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

„Najbardziej ukochanym posiłkiem u Allâha jest posiłek w którym bierze udział wiele rąk.” (Sahih: Zebrał al-Bayhaqî w Shu’ab al-Imân oraz al-Hâkim [al-Albâni, Sahih Dżamî as-Saghîr, 171])