٣ IHSAN | doskonałość

Zayd bin Thabit był najśmieszniejszy z ludzi…

Imam Abu Bakr Ahmad ibn Husayn Al-Bayhaqi
(zm. 458 H – rahimahullah)
Źródło: Sunan al-Kubra, 6/292

Sufyan ath-Thauri powiedział: „Doszło do nas, że Zayd bin Thabit był najśmieszniejszy z ludzi w towarzystwie swej rodziny, i najbardziej poważny gdy przebywał z mężczyznami.”