· Prorok Muhammad, ٣ IHSAN | doskonałość

Zgubieni przez zazdrość

źródło: at-Tabarani 8/369 – hasan wg. al-Albani

Prorok sall allahu alayhi ła sallam powiedział:
Ludzie będą w dobrym stanie, tak długo jak nie będą zazdrościć sobie na wzajem.