· Riyad-us-Salihin

Majątek, honor, żebractwo

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi (zm. 676H)
źródło: “Riyad us-Salihin” (ogrody bogobojnych) 1/60/557

Abu Kabsza Amr ibn Sad przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój z nim) powiedział: „Przysięgam na Allaha o trzech (sprawach), o których zaraz wam powiem. Dobrze je zapamiętajcie:

1. majątek nie maleje przez rozdawanie jałmużny (sadaqa),

2. Allah zwiększa honor człowieka, który znosi cierpliwie ucisk,

3. temu, kto otwiera bramy żebractwa, Allah otwiera bramy biedy (lub powiedział słowo podobne do tego)”.

Powiedział również: „Zapamiętajcie dobrze to, co wam teraz powiem: Świat jest dla czterech rodzajów ludzi:

1. Tego, którego Allah obdarzył majątkiem i wiedzą, a on obawia się swego Pana odnośnie ich,
łączy więzy pokrewieństwa, uznaje prawa, jakie Allah ma nad nim (i wypełnia je). Ten rodzaj ludzi dostąpi najwyższej pozycji (w Raju).

2. Ten, któremu Allah dał wiedzę, ale nie majątek, jest szczery w swych zamiarach i mówi: 'Gdybym miał majątek, zrobiłbym jak ten i ten’. Jeśli taka rzeczywiście jest jego intencja, jego nagroda zań jest taka sama, jak tamtego (pierwszego – przyp. tłum.).

3. Ten, któremu Allah nie dał wiedzy, ale dał majątek, a on trwoni go, nie obawia się Allaha
odnośnie jego, nie spełnia swoich obowiązków w relacjach rodzinnych i nie uznaje praw Allaha. Osoba taka zajmie najgorszą z pozycji (w przyszłym życiu).

4. Człowiek, któremu Allah nie dał ani wiedzy, ani majątku i rzecze: 'Gdybym miał majątek, uczyniłbym jak ten i ten (tzn. roztrwoniłby go)’. Jeśli jego intencja jest prawdziwa, oboje będą
winni tego samego grzechu’. (Przekazał At-Tirmidhi)

Tłumaczyła UkhtiHagar