٣ IHSAN | doskonałość

Dobry uczynek a prowadzi do piekła

Al-Hâfidh Ibn Hadżar al-Asqalani
(zm. 852H – rahimahullâh)
źródło: Fath Al-Bârî, od Asad bin Mûsâ w Az-Zuhd.

Przekazane zostało, że Abû Ayyûb Al-Ansârî (radi allahu 'anhu) powiedział:

“Może być tak, że człowiek wykona dobry uczynek, będzie na nim polegał i zapomni o swych grzechach uznając je za błahe. Następnie spotka się z Allâhem (w Dniu Ostatecznym) pogrążony w tych grzechach.

Człowiek może też zgrzeszyć, i zawsze będzie się bał konsekwencji tego grzechu, aż do dnia, w którym bezpiecznie spotka się z Allâhem.”

W nieco innych słowach przekazał także Ibn Al-Mubârak w Az-Zuhd wa Al-Raqâ`iq, tom 1, str. 170