٢ IMAN | wiara

Modlitwa która napewno będzie wysłuchana

Imâm Ibn Qayyim-il-Dżauziyyah
(zm. 751H – rahimahullah)
źródło: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, str. 13

Jeżeli modlitwa (dua)…

1 … w której serce jest obecne, będąc całkowicie zajęte tym aby osiągnąć zamierzony cel…
2 … i wykonywana jest w jednym z sześciu usłuchanych czasów:

  1. ostatniej trzeciej części nocy
  2. przy wezwaniu do modlitwy (Adhân)
  3. między wezwaniem do modlitwy (Adhân) a drugim wezwaniem do niej (Iqâmah)
  4. przed Taslîm, pod koniec modlitwy (salat)
  5. gdy Imam wchodzi na mimbar podczas modlitwy piątkowej (dżumuah), aż do czasu gdy modlitwa (piątkowa) zostaje ukończona
  6. ostatnie chwile po 'Asr

3 … i serce jest pokornie poddane Panu…
4 … i modlący się zwrócony jest w stronę Ka’by…
5 … i jest w czystym stanie…
6 … i wznosi ręce ku Allahowi…
7 … i zaczyna swe modły (dua) wychwalając i wysławiając Allaha…
8 … i prosi o błogosławieństwo dla Jego Sługi i Wysłannika Muhammada (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…
9 … i okazuje skruchę, i prosi o przebaczenie zanim zacznie wznosić modły…
10 … i zaczyna wytrwale wznosić modły do Allâha pełen nadziei i obawy…
11 … i szuka Jego bliskości (tauassul) poprzez Jego Imiona (Asmâ’), Cechy (Sifât) i Jedność (Tauhid)…
12 … i daje jałmużnę nim zacznie się modlić…
… to na pewno jego prośby nie zostaną odrzucone. Szczególnie jeśli modli się słowami które Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) powiedział że są usłuchane, bądź też w modłach wspomina się największe Imiona Allâha.