٢ IMAN | wiara

Człowiek pochodzi od małp?

Szeich Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
źródło: Ahkâm-ul-Qur’ân (1/198-199)

Allâh (ta´âlâ) objawił w Koranie:
{Znacie już tych spośród was, którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy: „Bądźcie małpami wzgardzonymi!” I uczyniliśmy z nich przykład ostrzegający dla współczesnych i dla potomnych
i napomnienie dla bogobojnych.}
(Surah al-Baqarah, 2:65-66)

Werset ten zadaje kłam tym którzy twierdzą, że człowiek pochodzi od małpy. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) zmienił niektórych ludzi w małpy, karząc ich w ten sposób za to, że sprzeciwili się Jego rozkazom. Istnieją wersety, oraz autentyczne Hadisy, świadczące o tym że [pierwszy człowiek] Âdam został stworzony z ziemi. Muzułmanie są zgodni co do tego, i nie ma tu dwóch różnych opinii.

Zatem ten, kto twierdzi że człowiek pochodzi od małpy, oskarża o kłamstwo Koran, Sunnę oraz zgodę muzułmanów.

Jeśli twierdzi tak z powodu niewiedzy mieszkając w otoczeniu które nie zna innej opinii, to należy go nauczyć. Jeśli dalej tak będzie twierdził, staje się niewiernym.

Jeśli zaś mieszka on w kraju muzułmańskim, gdzie czytana jest Księga Allaha i Sunnah Jego Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), to od razu staje się niewiernym mówiąc że człowiek pochodzi od małpy.